Pædagogisk Tilsyn

Børnehuset Friheden skal, som privat børnehave, også opfylde de krav, som stilles i dagtilbuds loven. Det er kommunalbestyrelsen, der har ansvaret for at føre tilsyn og sikre, at vi efterlever de mål og rammer, som formuleres i loven.

Det er Fredensborg Kommunes pædagogiske konsulenter, som varetager tilsynet. Der foretages både anmeldt og uanmeldt tilsyn.

Tilsynsrapporten kan ses her:

Tilsynsrapport fra 2023