Opskrivning

Åbningstider, priser, udmeldelse og deltidsplads

Børnehuset Friheden er en privat børnehave med plads til ca. 30 børn. Vi optager børn fra tidligst 2 år og 11 mdr.

Såfremt der er ledige pladser, optager vi børn hele året. Børnene optages efter deres anciennitet på vores venteliste.
I Friheden tilstræber vi, at der er ca. 10 børn i hver aldersgruppe – 3-årige, 4-årige og 5-årige. Bliver der en ledig plads i en af grupperne, bliver den derfor tilbudt det barn i tilsvarende alder, som står først på ventelisten.

Søskende har 1. prioritet til optagelse i børnehaven og forældre får søskenderabat på samme vilkår som de kommunale dagtilbud.

Inden man skriver sit barn op til en plads i Børnehuset Friheden, er man velkommen til at forhøre sig om ledige pladser. Det kan ske på mail: info@boernehusetfriheden.dk

Åbningstider:

Mandag til torsdag: 6.45 – 17.00

Fredag: 6.45 – 16.45

Pris:

Pr 1. august 2024 ser priserne således ud:

2-3,1 årige: 3819,- pr måned

3,1 -6 årige: 2658,- pr måned

Der betales 1 måneds børnehavetakst i depositum. Depositum dækker betalingen af barnets sidste måned i Friheden, hvor der dermed kun skal betales en evt. difference mellem taksterne.

Udmeldelse:

Barnets plads opsiges automatisk 30. april det år, barnet skal begynde i skole.

Såfremt I ønsker at opsige barnets plads inden skolestart, skal dette gøre d. 1. i måneden med mindst to måneders opsigelsesvarsel.

Skal barnet på privatskole eller andet sted end kommunens skoler, er der mulighed for at barnet kan fortsætte indtil skolestart.

Deltidsplads:

Hvis du afholder orlov efter reglerne i barselsloven, har du ret til en deltidsplads på 30 timer ugentligt. Ordningen gælder kun i alderen 26 uger og til skolestart. Deltidspladsen kan benyttes i op til 26 sammenhængende uger. Deltidspladsen må kun benyttes i tidsrummet 7:00-13:00 alle dage.

For at man kan komme i betragtning til en deltidsplads i Friheden, skal man først være skrevet op på vores venteliste. Ansøgning om deltidsplads skal ske til Fredensborg Kommune.

Prisen for en deltidsplads er:

2-3,1 årige: 3800,- kr. pr. måned.

3,1-6 årige: 2600; kr. pr. måned.

Opskriv