Personale

Leder Anita Rud Hansen

 

Anita tager sig af Frihedens administration og pædagogiske ledelse, men når hun de fleste dage ikke er på kontoret underholder hun med sine hjemmelavede historier eller inviterer børnene i historieværksted.

Anita er lærer i Bamseskolen og optræder gerne udklædt.

Anita er glad for at lege med i børnenes lege især på legepladsen og gerne på børnenes præmisser.

Anita er altid fuld af idéer, især når børnene skal optage film eller når der skal festes.

Souschef Stine Læssøe

 

Stine er med udgangspunkt i ”Fri for Mobberi” med til at skabe fællesskaber, hvor børnene oplever sig ligeværdige og har omsorg for hinanden.
Stine kan skabe inkluderende fællesskaber til gavn for alle, ikke mindst børn i udsatte positioner.

Stine er gerne med i børnenes lege, hvor hun hjælper børnene med at udvikle relationer og godt samspil.

Stine sørger for at børnene får nogle fredfyldte pauser, når hun inviterer til afslappende fantasi rejser.

Stine træder gerne til, når vores snegl og vandrende pinde skal have mad.

Derudover er Stine en del af den pædagogiske ledelse.

Pædagog Frederik Öblom Kragesteen

 

Frederik er Frihedens science ekspert. Han tager gerne børnene med på opdagelse i naturen eller inddrager dem, når der skal undersøges insekter fra legepladsen.

Frederik lærer børnene om vejrforhold, sanser og hvordan man graver en vandkanal.

Frederik er god til at skabe plads til rolige oaser i huset, hvor børnene kan fordybe sig med LEGO og perleplader.

Frederik er desuden ledende dyrepasser for vores bestand af vandrende pinde og vores Snegl – Congo Børge

Pædagog Helle Benzin

 

Helle er Frihedens sprogpædagog, som med sjove lege, får hjulpet de børn, som har særligt behov for støtte til deres sproglige udvikling.

Helle er en mester i genbrug og videregiver det gerne, når hun laver kunstværker sammen med børnene.

Helle inviterer ofte børnene på de dukke teatre, som hun selv fremstiller. Helle er også garant for, at de yngste børn bliver kærligt puttet, når det er tid til en eftermiddagslur.

Pædagog Nicole Jeppesen

 

Nicole er garant for, at børnene i Friheden får styrket deres motoriske færdigheder, får mod til fysiske udfordringer og får trænet udholdenhed. Det gør Nicole bl.a. når hun 2 gange om ugen tager en gruppe børn med i hallen.

Hjemme i Friheden inviterer Nicole børnene til aktiviteter med udgangspunkt i Low Arousal, som er en pædagogisk tilgang, som er tilpasset de enkelte børn og skal forebygge konflikter og udadreagerende adfærd. 

Pædagogmedhjælper Cathrine Schneekloth

 

Cathrine blev ansat, specielt udvalgt, fordi hun er god til at skabe en forudsigelig og tryg ramme for børnene.

Cathrine er god til at stille sig selv til rådighed ud fra børnenes perspektiv.

Derfor kan man både finde hende ved sy-bordet, med plus-plusser eller ved sandkageboden på legepladsen.

Cathrine er glad for ture ud af huset og hjælper gerne børnene med kreative projekter.

Medhjælper Magnus Valbirk

 

 Magnus er Frihedens uundværlige ”praktiske gris” i 2 timer hver dag.
 Magnus sørger for oprydning, lettere rengøring  og vask af legetøj.
 Børnene er glade for, at Magnus sørge for frisk  vand i drikkedunkene og det er en stor hjælp for de voksne, at Magnus også sørger for at passe vores dyr.

Fast vikar Chili Rode Andersen

 

Chili har været pædagogmedhjælper i Friheden gennem de sidste 2 år, men er nu begyndt at studere til pædagog.

Vi har heldigvis ikke sagt helt farvel til Chili, da hun stadig kommer nogle timer om ugen.

Frivillig/tilkaldevikar Sus Albrechtsen

 

Sus har været med siden Friheden åbnede. Efter hun gik på pension i 2017, har vi været så heldige at have Sus som frivillig pædagog mindst en gang om ugen.

Sus sørger, ud over sin varme omsorg for alle, at børnene kommer i hallen og bliver præsenteret for en masse sjove bevægelseslege.

På andre dage kigger Sus ofte forbi, bare for at sige hej og hun træder altid til, hvis der er brug for hjælp.

Siden sommeren 2022 har Sus også fungeret som vores tilkaldevikar.

Frivillig Finn Petersen

 

Efter mange år som pædagog og leder på fritidshjem, er Finn faktisk gået på pension.

Hans store glæde ved at være sammen med børn, kommer nu Friheden til gavn.

Finn kommer nemlig frivilligt hver fredag formiddag og inviterer børnene til sanglege akkompagneret af Finns guitar.