Værdier

Vision

Der skal udvises omsorg og respekt for det enkelte barn, den enkelte familie og for personalet. Børnehuset skal opleves som et trygt sted, hvor den enkelte, både børn og voksne, bliver mødt som det unikke menneske det er.

Der skal være plads til en høj grad af forskellighed.

Børnehusets pædagogik skal præges af en høj faglighed, der til stadighed udvikles.

Pædagogikken skal være alsidig, således at det enkelte barns udvikling tilgodeses. Der skal være plads til leg og udvikling af egne initiativer, og der skal være planlagte aktiviteter, der er med til at styrke fællesskabet.

Målet er, i tæt samarbejde med forældrene, at skabe rammerne for at udvikle hele og kompetente børn.

Børn, der kan kommunikere og handle. Børn, der kan være kreative, refleksive, omsorgsfulde og bevidste.

Nærhed

I Friheden skal børnene opleve at personalet altid er i nærheden. For at kunne tilbringe mest mulig tid sammen med børnene, bruger vi ikke tid på at udfylde de mange forskellige registreringsskemaer, som kan måle børnenes kompetencer. I stedet sørger vi for at have et personalet, som hele tiden får opdateret deres faglige viden.

Vores ønske om at være tilstedeværende betyder også, at vi har valgt at holde vores pauser sammen med børnene.

Nærvær

I Friheden skal børnene opleve, at der er en voksen, som er der for dem. Derfor sætter personalet gerne deres egen personlighed i spil, for at skabe autentiske og nære relationer til børnene. Den nære relation giver børnene en følelse af tillid og tryghed, som er forudsætninger for en positiv udvikling.

Tryghed

Med udgangspunkt i de nære relationer, der er blandt børn og voksne, har vi et godt udgangspunkt for at støtte barnet i skabe relationer på kryds og tværs i børnegruppen. Vi gør det muligt både at dyrke de nære venskaber, men skaber også rammer for, at alle børn oplever sig som en betydningsfuld del af et fællesskab. Den sociale tilknytning giver barnet den nødvendige tryghed til at udfordre sig selv og sin omverden.

Arbejdsglæde

Arbejdsglæde er grundstenen i Friheden. En god institutionstid for børn forudsætter personale, som er glade for deres arbejde.

Arbejdsglæde kræver, at personalet har mest mulig tid til at gøre deres arbejde. Personaletimer bliver derfor prioriteret frem for alt andet.

Arbejdsglæde vokser med anerkendelse. Som forældre i Friheden giver man den bedste anerkendelse ved at deltage i Frihedens arrangementer.

Arbejdsglæde forudsætter et arbejdsklima, som fungerer godt både socialt og fagligt. Derfor investerer bestyrelsen i sociale arrangementer for personalet. Der lægges også vægt på en høj grad af indflydelse for den enkelte medarbejder, når der skal planlægges aktiviteter med børnene eller når personalet skal efteruddannes.

Personalet skal beskæftige sig med emner, de brænder for. Børn lærer bedst af entusiastiske voksne.

Vores alle sammens børnehus

Både børn, forældre og personale skal opleve at Friheden er deres hus. Det betyder, at alle skal føle sig velkommen og værdsat. Som voksne, både personale og forældre, har vi et fælles ansvar for at være gode forbilleder for børnene.

Vi skal hilse på alle og tale pænt til og om hinanden. Når vi oplever problemer, henvender vi os til hinanden i stedet for at bagtale.

Rent praktisk betyder Frihedens fællesskab også, at huset står til rådighed for de forældre, som ønsker at låne det en aften eller weekend.