Barnets sociale kompetencer

Foto af sociale relationerBarnets sociale udvikling grundlægges også i de første år. Det skal lære en masse sagte og usagte regler at kende, og det skal lære at begå sig sammen med andre. Mennesker spejler sig i hinanden og udvikler sig i samværet med andre.
Intet menneske kan fungere i et tomrum. Alle har behov for samhørighed med et andet menneske.

Tema: Sociale kompetencer

Læringsmål:

 • lære at det er en vigtig del af fællesskabet.
 • at det har betydning for andre mennesker.
 • lære at skabe relationer på eget initiativ.
 • lære at aflæse andres reaktioner.
 • lære at lytte til andre.
 • kunne tilsidesætte egne behov.
 • være en god ven.
 • lære at man kan blive uvenner, selv om man er venner.
 • dele med andre.
 • lære at indordne sig under regler.
 • lære at håndtere nederlag og løse konflikter.

Metode:

 • sørge for at tildele alle børn opgaver.
 • omtale børnene positivt overfor de andre børn.
 • give plads til børnenes egen leg.
 • give taletid til alle børn.
 • hjælpe børnene til at drage omsorg for hinanden.
 • trøste og hjælpe til at forstå, hvorfor den bedste ven ikke vil lege.
 • give plads til det naturlige hieraki.
 • give børnene mulighed for at løse konflikter.
 • give børnene mulighed for at forhandle, øve sig i at skifte perspektiv og lave strategier.
 • lave rollespil og teater for at sætte fokus på specifikke situationer.
 • øve børnene i at vente udsætte egne behov..

Tegn på læring:

 • hjælper de yngre børn.
 • lærer regler af de ældre børn.
 • har mindst en ven.
 • kan indgå i leg med flere børn.
 • kan aflæse ansigtsudtryk.
 • kan vente på tur uden at forstyrre.
 • hjælper de andre børn, f.eks. når de har slået sig.
 • kan forhandle sig ud af en konflikt, f.eks. blive enige om at deles om legetøjet.

Dokumentation:

 • Vi beskriver barnets sociale udvikling til forældresamtalerne.
 • Vi fotograferer børn i leg.
 • Vi skriver om dagen på vores tavle
 • Vi interviewer børnene om deres venskaber.
 • Vi fortæller forældrene små historier fra hverdagen