Det skole forberedende arbejde

Der arbejdes i Bamseskolen

Der arbejdes i Bamseskolen

I Friheden opfatter vi os ikke som en førskole, men som en selvstændig og lige så vigtig del af børnenes uddannelse.
Vi arbejder dagligt, med at gøre børnene parate til de krav, de vil møde på livets mange arenaer. Blandt dem selvfølgelig deres næste stop, nemlig fritidshjem og skole.
Vores skoleforberedende arbejde er delt over følgende områder:

 •  aktivitetsgrupper.
 •  Bamseskole.
 • fritidshjem og skolebesøg.
 • skoleparathedsundersøgelse.
 • overleveringssamtaler med pædagoger og lærere.

I Friheden er børnene opdelt i tre grupper: Trolde, som er yngste årgang, Drager, som er mellemårgangen og Bamser som er ældste årgang. Børnene arbejder flere gange ugentligt i disse grupper, hvor der bliver planlagt aktiviteter, der passer til netop denne aldersgruppe.

Tema: Aktivitetsgrupper

Læringsmål:

 • Barnet skal udfordres på et alderssvarende niveau.
 • begynde at arbejde selvstændigt.
 • gennem gruppearbejdet have testet sin skoleparathed.
 • øve sig i at sidde stille og lytte.
 • kunne modtage og handle efter en kollektiv besked.

Metode:

 • introducere nye spændende aktiviteter.
 • lade barnet klare flere ting selv.
 • give barnet en højere grad af selvbestemmelse.
 • dyrke venskaber.
 • give særlige privilegier

Tegn på læring:

 • har lyst til at lære nyt.
 • kan håndtere en øget grad af frihed.
 • skaber nye relationer.
 • deltager i aktiviteterne på alderssvarende måde

Dokumentation:
Vi taler om alle barnets udviklingsområder til forældresamtaler og på personalemøder.
Vi beskriver barnet i overleveringspapirer til barnets kommende fritidshjem og skole.

 

Tema: Dronning Louises Bamseskole:

For at forberede børnene på deres kommende skoleliv, bliver børnene sammen med deres udvalgte bamse optaget i Dronning Louises Bamseskole.
Bamsen begynder i skole i september og barnet følger med som bamseforældre og hjælper.
I bamseskolen introduceres børnene, for alt det skolen byder på.
Vi leger med bogstaver og regnestykker, men mest handler det om at øve sig i at samarbejde, at koncentrere sig om det, der foregår og om at sidde stille og lytte.
Bamserne bliver fotograferet, holder klassefest, tager på udflugter, kommer til skolelægen og tager på lejr tur uden bamseforældre.
Bamserne undervises i idræt, billedkunst og natur og teknik.
Bamseforældrene kommer til skole-hjem samtaler og holder forældremøder.
Ved årets afslutning overrækkes bamseskolebevis til både bamse og bamseforældre.

Læringsmål:

 • barnet skal lære at skolen er andet end bogstaver, tal og lektier.
 • føle sig parat til at komme i skole
 • arbejde på et anderledes niveau end det gør i den store børnegruppe.
 • turde give udtryk for svære følelser evt via bamsen.

Metode:

 • vi skal spille hver vores rolle, som lærer m.m. i bamseskolen.
 • -give børnene udfordringer, der lærer dem at få fokus på hinandens styrker.
 • -give børnene opgaver, hvor de øver sig i at hjælpe hinanden.
 • -give børnene opgaver, hvor de øger deres kendskab til begreber, bogstaver og tal.
 • -læse kapitelbøger.
 • -lære børnene længere og vanskeligere sange.
 • -fortælle børnene om skolen, fritidshjemmet, hvad sker der, hvordan fungerer det.

Tegn på læring: Vi skal se, om barnet i løbet af bamseskoleåret

 • -udvikler sin skrivning, sin forståelse for tal, sin samarbejdsevne og sin begrebsverden.
 • -får selvværd og selvtillid.
 • -glæder sig til at komme i skole også selv om der er nervøsitet indblandet

Dokumentation:
Vores iagttagelser i bamseskolen medtages i en samlet vurdering af børnenes skoleparathed.


Tema:
Skole – og fritidshjemsbesøg.

I løbet af januar-april besøger vi, sammen med de kommende skolebørn, de fritidshjem og skoler, som de skal gå i. Børnene besøger kun deres eget fritidshjem og skole. Vi bliver inviteret til 3 besøg pr. fritidshjem.
På disse besøg møder børnene deres kommende skolekammerater, pædagoger og lærere.
Fritidshjemmet har arrangeret aktiviteterne ved disse besøg.
Vi tager også gerne ud og besøger privat -og specialskoler, hvis nogle forældre har valgt disse skoler.

Tema: Skoleparathedsundersøgelse.

I september måned året før barnet skal videre til fritidshjem / skole laver personalet en samlet vurdering af det enkelte barns kompetencer på alle områder.

Er barnet udviklet alderssvarende eller er der nogle ting vi sammen med forældrene skal have fokus på i de kommende måneder.
Vi bruger forskellige redskaber til denne vurdering, og alle resultater bliver fremlagt for forældene.

Tema: Overlevering til fritidshjem / skole.

I løbet af børnenes sidste forår i Friheden udfylder vi et skema om barnet og dets udvikling. Skemaet videregives efter forældrenes underskrift til skole og fritidshjem.
I skemaet gennemgår vi barnets udvikling på det sociale, følelsesmæssige og motoriske område. Vi beskriver, hvordan barnet har det i forskellige situationer, f.eks. når det er i leg eller i centrum for noget.