Bestyrelse

Forkvinde: Helene Elmgren, Langstrupvej 21, 3480 Fredensborg

Camilla Fiksak Petersen, Grønholtvej 53B, 3480 Fredensborg

Maria Bang Vinther, Sørupvej 22, 3480 Fredensborg

Katrine Esmann Helner, Maglegaardsvej 331, 3480 Fredensborg

Kathrine Marcker, Bournonvillesvej 3, 3480 Fredensborg

Christel Hauge Laugesen, Kovangen 615, 3480 Fredenborg

Medarbejder rep: Anita Rud Hansen, Rantzausvej 7, 3000 Helsingør