Barnets personlige udvikling

Jeg kan!

Jeg kan!

Barnets personlige udvikling grundlægges i de tidligste år, og det er derfor af stor betydning, at vi får tilrettelagt et miljø, hvor det enkelte barn bliver set, som det unikke menneske det er.

Tema: Barnets alsidige personlige udvikling.

Læringsmål:

 • lære sig selv at kende både fysisk og psykisk.
 • have stimuleret sin nysgerrighed
 • have mulighed for at opleve livsglæde og udvikle et positivt livssyn.
 • opleve at det er i orden at tale om ting, der gør ondt
 • have udviklet selvværd og selvtillid.
 • have mulighed for at fantasi og kreativitet kan udfolde sig.
 • kunne motivere sig selv.
 • have styrket sin medfødte evne til indlevelse og medfølelse.
 • have styrket evnen til at sætte egne mål og forfølge dem.
 • lære egne følelser at kende og lære at bruge dem hensigtsmæssigt.
 • kende egne grænser og kunne sige til og fra over for andre.-være opmærksom på og acceptere andres følelser og grænser

Metode:

 • anerkende barnet som det er, med de styrker og svagheder det har.
 • fokusere på barnets stærke sider, for at kunne hjælpe med at udvikle de svage sider.
 • rumme hele barnets følelsesliv.
 • hjælpe med at sætte ord på de svære følelser.
 • tage barnet alvorligt i de ting, det beskæftiger sig med.
 • give opgaver og ansvar i forhold til barnets formåen.
 • have en god omgangstone og være gode rollemodeller.
 • sammen med barnet søge efter muligheder i stedet for begrænsninger.
 • se forskellighed som en styrke i stedet for en belastning.
 • give barnet mulighed for at opleve succes.
 • opmuntre barnet til at prøve igen. Det er iorden ikke at kunne noget endnu.
 • give mulighed for at hjælpe og trøste hinanden
 • -hele tiden vurdere om vi ved at ændre vores tilgang til barnet, kan være medvirkende til en udvikling
 • Vi laver jævnligt Heltetræning

Tegn på læring:

 • virker glad og harmonisk
 • har lyst til at lære nyt.
 • øver sig igen og igen for at lære nyt
 • drager omsorg overfor de andre børn.
 •  får selvværd
 •  reagerer eftersituationen hensigtsmæssigt

Dokumentation:

 • Vi beskriver barnets personlige udvikling til forældresamtaler.
 • Vi fotograferer barnet i forskellige situationer.
 • Vi interviewer barnet om sin opfattelse af sig selv.