Evaluering

Foto af samarbejde på legepladsenEvaluering:
For at kunne reflektere over vores daglige praksis er det nødvendigt med en løbende evaluering.
Vi ønsker med vores evaluering at sikre, at vi lever op til de mål, vi har sat os for arbejdet, men også at sikre at målene er realistiske i forhold til ressourcer, vores faglige kompetencer og børnenes behov.

Vi evaluerer på følgende måde:
På p-møder – og i det daglige – drøftes de enkelte børn og deres udvikling. Er der specielle forhold, der gør sig gældende lige pt? Er der specielle forholdsregler der skal tages? Skal vi lave andre rammer for barnet?
På p-møderne vælges endvidere ofte et tema i læreplanen eller en aktivitet, hvor vi bl.a. tager følgende spørgsmål op:

 • Fik vi lavet det vi gerne ville?
 • Brugte vi de metoder vi havde besluttet?
 • Hvad var let?
 • Hvad var svært?
 • Fik børnene det ud af det, som vi havde forestillet os?
 • Er der noget vi skal lave om til næste gang?
 • Var børnegruppen rigtig sammensat?
 • Var aktiviteten inkluderende?
 • Hvor var jeg særlig kompetent?
 • Hvor rækker mine evner ikke?
 • Hvor leder dette os videre hen?

Ud fra de svar vi får på ovenstående spørgsmål, kan vi ændre praksis, have et nyt fokus, dygtiggøre os, fordele opgaverne anderledes eller sætte nogle mere realistiske mål.

Mindst hvert 2. år evaluerer vi vores læreplan. Evalueringen kan læses på vores hjemmeside.