Dokumentation

For at dokumentere at der finder læring sted, har vi valgt at gøre brug af følgende dokumentationsformer:

Barnets bog.
Når barnet begynder i Friheden begynder vi at lave barnets bog eller fortsætter det arbejde, der er sat i gang i dagplejen. Barnets bog er ringbind, hvori vi sætter billeder af barnet, tegninger, og små glimt af barnets liv i Friheden.
Der indsættes til sidst et diplom for veludført tid i Friheden.
Bogen overleveres, når barnet forlader Friheden.
Et dejligt minde om en forhåbentlig god tid.

Tavlen i al-rummet:
I vores fællesrum har vi en tavle, hvor vi hver dag skriver, hvilke ting børnene har beskæftiget sig med.

Bogen: det har vi lavet
Sedlerne vedr de enkelte aktiviteter samles i mappen: “Det har vi lavet”, og er altid tilgængelig.

Logbog:
For hele tiden at kunne reflektere over vores praksis og have mulighed for at ændre og udvikle den, har vi en logbog, hvor vi samler alle nyttige oplysninger om de enkelte aktiviteter. Her kan vi altid gå tilbage og se hvordan en aktivitet er forløbet.

Praksisfortællinger:
Til hverdag, på personalemøder og ved samtale med forældrene fortæller vi om vores oplevelse med børnene. Vi fortæller, når vi har oplevet at børnene udvikler sig og mestrer nye ting. Vi reflekterer over børnenes relationer, og vurderer om der er ting vi skal ændre i vores praksis.

Foto:
Vi prøver at tage billeder i løbet af de forskellige aktiviteter, men vi prioriterer nærværende voksne frem for fotograferende voksne.

Iagttagelser:
Vi iagttager generelt børnene dagligt og deler iagttagelserne med hinanden. Vi kan også vælge at iagttage et enkelt barn, en børnegruppe, særlige relationer eller aktiviteter.

Samtaler:
Vi holder forældresamtaler, når vi eller forældrene synes der er behov for det. Der er ALTID tid til en snak.

Interviews:
I løbet af året bliver børnene interviewet. Interviewet handler om deres oplevelser af aktiviteter, børnemiljøet og deres venskaber.

Interne arbejdspapirer.
I Friheden har vi flere forskellige interne arbejdspapirer, som dokumenterer vores arbejde med børnene. Papirerne er kun tilgængelige for personalet og det omtalte barns forældre. Vi skriver målsætningsskemaer, handleplaner, referater fra forældresamtaler. Vi udfylder sprogvurderings- og SPU skemaer.