Det skole forberedende arbejde

Der arbejdes i Bamseskolen

Der arbejdes i Bamseskolen

I Friheden opfatter vi os ikke som en førskole, men som en selvstændig og lige så vigtig del af børnenes uddannelse.
Vi arbejder dagligt, med at gøre børnene parate til de krav, de vil møde på livets mange arenaer. Blandt dem selvfølgelig deres næste stop, nemlig SFO og skole.
Vores skoleforberedende arbejde er delt over følgende områder:

 • aktivitetsgrupper.
 • bamseskole.
 • besøg på SFO
 • overleveringssamtaler med pædagoger og lærere.

I Friheden er børnene opdelt i tre grupper: Trolde, som er yngste årgang, Drager, som er mellemårgangen og Bamser som er ældste årgang. Børnene arbejder flere gange ugentligt i disse grupper, hvor der bliver planlagt aktiviteter, der passer til netop denne aldersgruppe.

Tema: Aktivitetsgrupper

Læringsmål:

 • barnet skal udfordres på et alderssvarende niveau.
 • begynde at arbejde selvstændigt.
 • gennem gruppearbejdet have testet sin skoleparathed.
 • øve sig i at sidde stille og lytte.
 • kunne modtage og handle efter en kollektiv besked.

Metode:

 • introducere nye spændende aktiviteter.
 • lade barnet klare flere ting selv.
 • give barnet en højere grad af selvbestemmelse.
 • dyrke venskaber.
 • give særlige privilegier

Tegn på læring:

 • har lyst til at lære nyt.
 • kan håndtere en øget grad af frihed.
 • skaber nye relationer.
 • deltager i aktiviteterne på alderssvarende måde

Dokumentation:
Vi taler om alle barnets udviklingsområder til forældresamtaler og på personalemøder.
Vi beskriver barnet i overleveringspapirer til barnets kommende SFO og skole.

 

Tema: Dronning Louises Bamseskole:

For at forberede børnene på deres kommende skoleliv, bliver børnene sammen med deres udvalgte bamse optaget i Dronning Louises Bamseskole.
Bamsen begynder i skole i september. To pædagoger leger lærere, mens børnene er forældre til deres bamser.
I bamseskolen leger vi skole. Gennem forskellige lege introduceres børnene til både bogstaver, tal, former og farver. Børnene øver sig i at samarbejde, udsætte sine behov og vente på tur. Bamserne får lektier for, bliver fotograferet, tager på udflugter, kommer til sundhedsplejersken og tager på lejr tur uden bamseforældre. Bamseforældrene kommer til skole-hjem samtaler og holder forældremøder. Ved årets afslutning overrækkes bamseskolebevis til både bamse og bamseforældre.

For at styrke børnenes kreativitet og evne til selv at finde løsninger har børnene stor indflydelse på, hvordan de kan arbejde med de opgaver “lærerne” giver dem. På den måde oplever børnene, at de har forskellige styrkesider og de ved at hjælpe hinanden kan løse opgaverne bedre.
I begyndelsen af skoleåret vælger vi et emne, som vi arbejde med gennem hele året. Emnet tager udgangspunkt i de sider, vi synes børnegruppen har behov for at få styrket. I årsprojektet arbejder vi med samfunds aktuelle emner, demokrati, kunst og multimedier.

 

Eksempler på film fra årsprojekter:

Læringsmål:

 • barnet skal lære at skolen er andet end bogstaver, tal og lektier.
 • føle sig parat til at komme i skole
 • arbejde på et anderledes niveau end det gør i den store børnegruppe.
 • turde give udtryk for svære følelser evt. via bamsen.
 • Barnet skal styrke sin arbejdshukommelse

Metode:

 • vi skal spille hver vores rolle, som lærer m.m. i bamseskolen.
 • give børnene udfordringer, der lærer dem at få fokus på hinandens styrker.
 • give børnene opgaver, hvor de øver sig i at hjælpe hinanden.
 • give børnene opgaver, hvor de øger deres kendskab til begreber, bogstaver og tal.
 • læse kapitelbøger.
 • lære børnene længere og vanskeligere sange.
 • fortælle børnene om skolen, fritidshjemmet, hvad sker der, hvordan fungerer det.
 • give børnene mulighed for selv at finde løsninger på opgaverne

Tegn på læring: Vi skal se, om barnet i løbet af bamseskoleåret

 • udvikler sin skrivning, sin forståelse for tal, sin samarbejdsevne og sin begrebsverden.
 • får selvværd og selvtillid.
 • glæder sig til at komme i skole også selv om der er nervøsitet indblandet

Dokumentation:
Vores iagttagelser i bamseskolen medtages i en samlet vurdering af børnenes skoleparathed.


Tema: 
SFO-besøg.

Fra februar-april besøger de kommende skolebørn og en pædagog den SFO, som de skal gå i.
På disse besøg møder børnene deres kommende skolekammerater og pædagoger.
Personalet på SFOén har arrangeret aktiviteterne ved disse besøg.
Vi tager også gerne ud og besøger privat -og specialskoler, hvis nogle forældre har valgt disse skoler.

Tema: Overlevering til SFO/ skole.

Hvis barnet har særlige behov, som vi sammen med forældrene, mener er vigtigt at få videregivet til SFO og skole, udfylder vi sammen med forældrene et overleveringspapir. Der beskriver vi barnets styrkesider og udfordringer. Vi beskriver hvilke erfaringer vi har med at hjælpe barnet med at trives bedst muligt.