Barnets sproglige kompetencer

Foto af højtlæsningSprog forbindes som regel med tale sprog og skriftsprog, men sprog er også kropssprog, billedsprog og tegnsprog. Gennem alle disse sprog kan barnet udtrykke tanker, følelse og behov.
Gennem sproget lærer barnet at forstå verden og sig selv. Sproget er afgørende for tilegnelsen af ny viden og sproget giver ikke mindst fællesskab med andre.

Tema: Sprog

Læringsmål:

 • lære at tale et forståeligt dansk.
 • lære at de kan kommunikere på forskellig måde.
 • lære at give udtryk for egne tanker, følelser og meninger.
 • lære at argumentere og træffe valg.
 • bruge sproget til at skabe kontakt.
 • lege med sproget.
 • udvikle sproget fra det konkrete til det abstrakte.
 • have en god omgangstone.
 • have styr på begreber.
 • fortælle historier.
 • have opnået en vis interesse for tegn, symboler, tal og bogstaver.
 • kunne formidle oplevelser.
 • kunne bruge sproget til at planlægge og handle med andre.
 • lære at tænke sig til mulige konsekvenser af handlinger.

Metode:

 • tale med barnet.
 • være nærværende og lyttende.
 • sætte ord på ting og handlinger.
 • tale med barnet om oplevelser, tanker og drømme.
 • læse, rime og fortælle tossede historier.
 • bruge fortællerkort og historieværksted, hvor barnet opfordres til at digte historier.
 • spille lytte-spil.
 • tale og lege med størrelser, form og farver.
 • bruge vores mange sprogposer som bl.a. indeholder lege om begreber og rim-ord.
 • introducere det skrevne sprog, f.eks. ved at have navneskilte overalt og ved at lave ventelister, hvor barnet kan skrive sig på.
 • spille sprogstimulerende spil.
 • synge, gerne med fagter, for at understrege ordenens betydning.
 • give barnet adgang til forskellige bøger.
 • give indirekte udtalekorrektion.
 • sætte ord på kropssprog.
 • understøtte det talte sprog med visuelle ting.

Tegn på læring:

 • får bedre udtale.
 • taler i længere sætninger.
 • får et større ordforråd.
 • kan fortælle om ting de har lavet.
 • kan give udtryk for sine behov.

Dokumentation:

 • Vi laver sprogvurderinger.
 • Vi beskriver barnets sproglige udvikling til forældresamtaler.
 • Vi samler barnets “guldkorn” i barnets mappe.
 • Vi gemmer barnets egne skriverier.
 • Vi optager interview, sange, rim og remser.
 • Vi nedskriver barnets egne historier.