Barnets motoriske udvikling

Vi leger med perlerKroppen er barnets værktøj til at bevæge sig og samtidig er den et stort sammensat sanseapparat, som udgør fundamentet for barnets viden, erfaring, kommunikation, følelsesmæssige og sociale processer.
Hvis barnet oplever en glæde ved at bruge kroppen, får de bedre muligheder for at udforske og forstå deres omverden.
En aktiv krop giver mere energi og giver dermed større overskud til leg og læring.
Hvis barnet allerede inden skolealderen har lært at være opmærksom på kroppen signaler og behov for bevægelse, har det opnået et godt grundlag for kroppens sundhed i fremtiden.

Tema: Krop og bevægelse

Læringsmål:

 • opleve en glæde ved at bruge kroppen hver dag.
 • udvikle et vist kendskab til kroppens funktioner, f.eks. hvad de forskellige dele hedder, deres funktion og hvor de sidder.
 • lære at være opmærksom på kroppens signaler og hvad de kan betyde
 • lære om sundt og usundt
 • have alle sanser stimuleret, f.eks. ved at smage, føle og lugte.
 • være selvhjulpent, f.eks. kunne klare påklædning og toiletbesøg.

Metode:

 • give mulighed for at barnet kan løbe, hoppe, springe, cykle hver dag.
 • lave gymnastik, både i huset, udendørs og i hallen.
 • indrette hus og legeplads, så det giver motoriske udfordringer.
 • have temauger med fokus på bevægelse, f.eks. OL uge.
 • tale om kroppen og dens egenskaber.
 • give barnet massage og lære barnet selv at give massage.
 • opmuntre barnet til at prøve nye ting.
 • lege og spille spil, som udfordrer finmotorikken og sanserne.
 • tale om maden, når vi spiser.
 • lære barnet at vaske hænder.
 • lære barnet forskel på bl.a. kold/varm, våd/tør, ved at mærke forskel.
 • have legetøj og redskaber, som styrker barnets motorik.
 • lave Heltetræning

Tegn på læring:

 • viser glæde ved at bruge sin krop.
 • bruger kroppen af sig selv.
 • er motorisk aldersvarende eller er i løbende motorisk udvikling.

Dokumentation

 • Vi fotograferer barnet i bevægelse.
 • Vi beskriver barnets motoriske udvikling til forældresamtaler.