Barnets kendskab til natur og naturfænomener

Vi undersøger naturenHer gemmer sig en mangfoldighed af oplevelser og læring.
Naturoplevelser i barndommen sætter sig spor langt ind i det voksne liv, både på det følelsesmæssige og på det kropslige plan.
Ved at færdes i naturen får børnene viden om deres omverden og erfaringer med, hvem de selv er i forhold dertil.
De finder ud af, hvordan tingene hænger sammen – hvad sker der hvis???? – hvordan kan det være at?????.
Nysgerrighed er nøgleordet til rigtig mange værdifulde og lærerige oplevelser.

Tema: Naturen og naturfænomener

Læringsmål:

 • have mulighed for at opleve glæde ved at være i naturen.
 • udvikle en respekt for naturen.
 • genkende årstider og deres særpræg.
 • lære om genbrug og om forurening af naturen.
 • opleve naturen som et legerum.
 • opleve naturen gennem alle sanser.
 • have erfaringer med forskellige naturfænomener.
 • lære om naturens fødevarer.
 • have kendskab til naturlige fænomener, f.eks. is/sne/vand, let/tung, tyk/tynd.
 • omtaler og bruger begreber som antal, vægt, form, farve, længde osv

Metode:

 • tage på ture til forskellige steder i naturen, f.eks. til skov, strand, sø og marker.
 • undersøge de forskellige ting, vi støder på, både planter og dyr.
 • lære børnene at passe på dyr og planter.
 • bygge huler og andet af naturens materialer.
 • lytte, lugte og smage på naturen.
 • lave naturvidenskabelige værksteder, hvor vi taler om f.eks. vejr, solsystemer, fotosyntese, rekorder, rensning af vand, farvesystemer og meget andet
 • have temauger med fokus på oplevelser i naturen.

 

Tegn på læring:

 • er glad for at være i naturen.
 • bruger den vilde natur, når vi er på tur.
 • kan bruge naturens materialer som legetøj.
 • viser interesse for naturfænomener, f.eks. regn, torden, sne.
 • er nysgerrigt og undersøgende

Dokumentation:

 • Vi beskriver vores ture ud af huset.
 • Vi udstiller vores eksperimenter.
 • Vi fotograferer.
 • Vi udstiller kunst lavet af naturmaterialer.