Værdigrundlag

Børnene er det vigtigste.
Derfor kommer nærværet med børnene i første række. Dette betyder, at vi prioriterer mest muligt personale.
Vi mener det er vigtigt, at vi tilpasser husets hverdag og vores praksis til børnene og det ikke er børnene, der skal tilpasse sig Børnehuset Friheden.

Friheden skal være præget af livsglæde.
Vi tror på synergi, at et smil udløser endnu et smil og gør det lettere at være i godt humør. Samtidig er vi bevidste om, at der kan være omstændigheder for det enkelte barn, forældre eller personale, som kan påvirke livsglæden. Derfor vægter vi omsorg for den enkelte meget højt. Omsorgen kan gives i det daglige i form af opmærksomhed, kram eller gennem mere omfattende hjælp. For at kunne give den rette omsorg er det vigtigt, at vi kender hinanden godt. Kendskabet til hinanden får vi bl.a. gennem sociale arrangementer, både for os alle, i forældre- eller personalegruppen. Tiden i Friheden skal være fuld af glade minder.

I Friheden har alle et ansvar.
Det er et fælles ansvar for både forældre og personale, at børnene har det godt. Vi mener, at vi ved at være bevidste om det fælles ansvar, giver børnene endnu bedre muligheder for at trives i Børnehuset.
Rent praktisk betyder det bl.a. at alle taler pænt til hinanden, og at vi alle omtaler børn, forældre og personale positivt. Hvis vi oplever problemer, henvender vi os direkte til personen i stedet for at bagtale.

Alle er en del af Friheden.
Alle børn har ret til at være en del af fællesskabet i Børnehuset Friheden. Vi tror på det bedste i alle mennesker og tror på, at alle både børn og voksne gør deres bedste ud fra de forudsætninger de har.
At være en del af fælleskabet er en ret – og det er i fællesskabet vi udvikler os.
Vi mener, at både børn og voksnes hverdag i høj grad skal være præget af forudsigelighed. Vi mener at en fast rytme giver os overblik og tryghed. Først når vi mærker tryghed, kan vi udvikle os og bidrage til fællesskabet.

Arbejdsglæde.
Arbejdsglæde er grundstenen i Friheden. En god institutionstid for børn forudsætter personale, som er engageret i deres arbejde, glæder sig over børnenes fremskridt og som hver dag med smil på læben kan genfortælle børnenes guldkorn.
For at opnå størst mulig arbejdsglæde mener vi det er vigtigt, at personalet beskæftiger sig med de ting, de har lyst til. Derfor har vi meget frie rammer, når der skal planlægges aktiviteter. Vi udvælger emner, vi brænder for, også selv om det betyder, at der er områder, vi – i perioder – går lettere hen over. Børn lærer bedst af entusiastiske voksne.