Pædagogiske principper

Foto af leg på legepladsen (2)Børnenes medbestemmelse.
I Friheden sætter de voksne rammerne ud fra kendskabet til det enkelte barns behov. Vi planlægger altså dagens aktiviteter på det overordnede plan. Men selve aktiviteten tilpasses så vidt muligt børnenes ønsker. I dagens løb følger vi også gerne børnenes egne initiativer.
I samarbejde med børnene finder vi derefter ud af, om aktiviteten har været en succes eller om der er noget vi skal lave om til næste gang.
I Friheden har vi nogle regler, som børnene meget hurtigt lærer af de andre børn. Derudover foretrækker vi at foretage vurderinger i de konkrete situationer. Det betyder, at der godt kan være forskellige regler til forskellige børn. De voksne skal derfor have et godt kendskab til børnene og give sig tid til at forklare, hvorfor der er forskel på børnene.

Relationer mellem børn og voksne.
Børnene i Friheden skal føle sig set, hørt og anerkendt. De skal føle sig trygge og have tillid til de voksne.
For at børnene kan have den nødvendige tillid er det vigtigt, at alle deres følelser er tilladt. Vi rummer deres behov og viser dem hensigtsmæssige handlemåder frem for at give skæld ud.
Vi mener at personalet i Friheden skal have meget frie rammer i forhold til at planlægge deres arbejdsdag, men altid have for øje, at de er her for børnenes skyld. Det kollegiale samvær må aldrig komme før nærværet med børnene.

Forældresamarbejde.
I forældresamarbejdet vægter vi en åben dialog om børnenes behov. Vi har brug for information omkring børnene, for at kunne tilgodese deres behov bedst muligt. Informationer fra os til forældrene foregår via hjemmesiden, på vores tavle og personligt gennem både de formelle og uformelle samtaler.