Hvad vil vi?

forside3Målsætning.
Der skal udvises omsorg og respekt for det enkelte barn, den enkelte familie og for personalet. Børnehuset skal opleves som et trygt sted, hvor den enkelte, både børn og voksne, bliver mødt som det unikke menneske det er.
Der skal være plads til en høj grad af forskellighed.
Børnehusets pædagogik skal præges af en høj faglighed, der til stadighed udvikles.
Pædagogikken skal være alsidig, således at det enkelte barns udvikling tilgodeses. Der skal være plads til leg og udvikling af egne initiativer, og der skal være planlagte aktiviteter, der er med til at styrke fællesskabet.
Målet er, i tæt samarbejde med forældrene, at skabe rammerne for at udvikle hele og kompetente børn.
Børn, der kan kommunikere og handle. Børn, der kan være kreative, refleksive, omsorgsfulde og bevidste.