Samarbejde dagpleje

Børnehuset Friheden har samarbejde med tre private dagplejere – Hanne og Jane fra Fredensborg Naturdagpleje  og Adriana fra Fredensborg Dagpleje .
Samarbejdet består i dagplejens jævnlige besøg i børnehaven, og børnehavens ledelse bistår med råd og vejledning.

Børnene i dagplejen får plads i børnehaven, hvis de er skrevet på ventelisten ved optag i dagplejen og hvis der er ledige pladser