Principper for læreplanen

For vores læreplan gælder følgende principper:
Alle børn er omfattet af læreplanen, men der er naturligvis forskel på de aktiviteter der foregår og de krav, der stilles hvis det er et barn på 3 år eller et barn på 6 år, det drejer sig om.
Læreplanen skal indgå som en naturlig del af vores hverdag.
Alle temaer er lige vigtige og der arbejdes med alle i løbet af dagen, men alt efter børnenes behov kan et tema i en periode, være mere i fokus end et andet.
Læreplanen er og skal være et fælles arbejdsredskab, som vi alle kan relatere til.