Barnets personlige udvikling + Heltetræning

Jeg kan!

Jeg kan!

Barnets personlige udvikling grundlægges i de tidligste år, og det er derfor af stor betydning, at vi får tilrettelagt et miljø, hvor det enkelte barn bliver set, som det unikke menneske det er.

Tema: Barnets alsidige personlige udvikling.

Læringsmål:

 • lære sig selv at kende både fysisk og psykisk.
 • have stimuleret sin nysgerrighed
 • have mulighed for at opleve livsglæde og udvikle et positivt livssyn.
 • opleve at det er i orden at tale om ting, der gør ondt
 • have udviklet selvværd og selvtillid.
 • have mulighed for at fantasi og kreativitet kan udfolde sig.
 • kunne motivere sig selv.
 • have styrket sin medfødte evne til indlevelse og medfølelse.
 • have styrket evnen til at sætte egne mål og forfølge dem.
 • lære egne følelser at kende og lære at bruge dem hensigtsmæssigt.
 • kende egne grænser og kunne sige til og fra over for andre.-være opmærksom på og acceptere andres følelser og grænser

Metode:

 • anerkende barnet som det er, med de styrker og svagheder det har.
 • fokusere på barnets stærke sider, for at kunne hjælpe med at udvikle de svage sider.
 • rumme hele barnets følelsesliv.
 • hjælpe med at sætte ord på de svære følelser.
 • tage barnet alvorligt i de ting, det beskæftiger sig med.
 • give opgaver og ansvar i forhold til barnets formåen.
 • have en god omgangstone og være gode rollemodeller.
 • sammen med barnet søge efter muligheder i stedet for begrænsninger.
 • se forskellighed som en styrke i stedet for en belastning.
 • give barnet mulighed for at opleve succes.
 • opmuntre barnet til at prøve igen. Det er iorden ikke at kunne noget endnu.
 • give mulighed for at hjælpe og trøste hinanden
 • -hele tiden vurdere om vi ved at ændre vores tilgang til barnet, kan være medvirkende til en udvikling
 • Vi laver jævnligt Heltetræning

Tegn på læring:

 • virker glad og harmonisk
 • har lyst til at lære nyt.
 • øver sig igen og igen for at lære nyt
 • drager omsorg overfor de andre børn.
 •  får selvværd
 •  reagerer eftersituationen hensigtsmæssigt

Dokumentation:

 • Vi beskriver barnets personlige udvikling til forældresamtaler.
 • Vi fotograferer barnet i forskellige situationer.
 • Vi interviewer barnet om sin opfattelse af sig selv.

 Hvad er Heltetræning:

Heltetræning er et program, der arbejder på at skabe “hele” børn. Børn der er i balance med sig selv og omverdenen. Børn, der kan gebærde sig i en til tider forvirrende omverden. Børn, der kan reagere hensigtmæssigt på det følelesmæssige plan.
Heltetræning er bl.a. baseret på det kinesiske bevægelsessystem Qi Gong.
Qi betyder livskraft eller livsenergi.
Gong betyder metode eller teknik.
Heltetræningen er ikke blot udvendige bevægelser, men har også fokus på at styrke muskelgrupper, centralnervesystemet og de indre organer.

For at arbejde med alle disse emner er der sat billeder på:

Aben, der står for det meget udadvendte, det livlige, fjollede, der til tider har svært ved at sidde stille

Sommerfuglen, der står for det lidt indadvendte, der gerne vil være alle tilpas, og som viser megen omsorg over for andre. Den kan have lidt svært ved at koncentrere sig.

Tigeren, der står for det udadvendte, vreden, kraften, den voldsomme energi, men samtidig er tigeren meget fokuseret

Elefanten, der står for det meget indadvendte, for det lidt tunge og triste. Elefanten er også meget rolig og fokuseret.

I den ugentlige Heltetræning indgår:

 • Inklusion
 • De 4 temperamenter og grundfølelser
 • Qi Gong
 • De 5 superregler, der handler om hygiejne
 • Adfærdstræning og selvkontrol
 • Heltebaner med krop- og sansetræning, hvor vi træner heltemod, viljestyrke, ro nærvær, nysgerrighed og vedholdenhed