Åbningstider, priser, udmeldelse og deltidsplads

Børnehuset Friheden er en privat børnehave med plads til ca. 30 børn. Vi optager børn fra tidligst 2 år og 11 mdr., hvor børn normalt er udviklingsmæssigt parat til dette skift.

Vi tilstræber hvert år at samle en årgangsgruppe på ca. 10 børn, som så vidt muligt er jævnt fordelt på drenge og piger.

Søskende har 1. prioritet til optagelse i børnehaven.

Åbningstider:

Mandag til torsdag:  6.45 – 17.00

Fredag: 6.45 – 16.45

Pris:

Pr 1. januar 2019 ser priserne således ud:

0-2 årige: 3292,- pr måned

3-5 årige: 2217,- pr måned

Der betales 1 måneds børnehavetakst i depositum – 2217,- kr. Depositum dækker betalingen af barnets sidste måned i Friheden.

Udmeldelse:

Barnets plads opsiges automatisk 30. april det år, barnet skal begynde i skole.

Såfremt I ønsker at opsige barnets plads inden skolestart, skal dette gøre den. 1. i måneden med mindst to måneders opsigelsesvarsel.

Skal barnet på privatskole eller andet sted end kommunens skoler, er der mulighed for at barnet kan fortsætte indtil skolestart.

Deltidsplads:

Hvis du afholder orlov efter reglerne i barselsloven, har du ret til en deltidsplads på 30 timer ugentligt. Ordningen gælder kun i alderen 26 uger og til skolestart. Deltidspladsen kan benyttes i op til 26 sammenhængende uger. Deltidspladsen må kun benyttes i tidsrummet  7:00-13:00 alle dage.

For at man kan komme i betragtning til en deltidsplads i Friheden, skal man først være skrevet op på vores venteliste. Ansøgning om deltidsplads skal ske til Fredensborg Kommune.

Prisen for en deltidsplads er:

0-2 årige: 3200,- kr. pr. måned.

3-5 årige: 2200; kr. pr. måned.