Forventningsafstemning

For at skabe det bedst mulige miljø for børn og voksne i Børnehuset Friheden vil vi bede dig / jer læse om vores forventninger til jer og om hvad I kan forvente af os

Forhold til børn, forældre og personale:
For at skabe et tæt og omsorgsfuldt miljø for både børn og voksne er det vigtigt at vi alle:

 • Er positive over for alle børn og voksne
 • At vi viser og taler til hinanden med respekt
 • Tager os af børn, der er kede af det
 • Taler med alle børn
 • Leger med alle børn
 • Laver legeaftaler
 • At vi hjælper med at passe hinandens børn, hvis det kniber
 • Tager os af voksne, der af en eller anden grund har det skidt
 • Kort sagt – at vi tør involvere os i hinanden

Forventninger til hinanden:
Som forældre til nogle af verdens største vidundere har I naturligvis nogle forventninger til personalet. Omvendt har vi også nogle forventninger til jer:

Det daglige liv i Friheden:

I kan forvente af os:

 • At vi gør vores bedste for at møde jer og jeres barn åbent og positivt.
 • At vi bestræber os på at byde jeres barn de bedste udviklingsmuligheder inden for de eksisterende rammer.
 • At vi, hvis det er nødvendigt, vinker farvel med jeres barn.
 • At vi, hvis jeres barn er ked af det, vil trøste og tage os af det.
 • At vi, så vidt muligt, vil informere jer om, hvordan jeres barn har haft det i løbet af dagen.
 • At vi skriver på tavlerne, hvad der er sket i løbet af dagen.

Vi forventer af jer:

 • At I interesserer jer for livet i Friheden, dvs læser opslag, følger med på hjemmesiden.
 • At I – så vidt muligt –  møder frem til forældremøder og andre arrangementer
 • At I giver os besked, hvis barnet ikke kommer af den ene eller anden grund.
 • At I giver os besked, hvis barnet hentes af andre end jer selv
 • At I fortæller os om begivenheder, der kan have indflydelse på barnets dag.
 • At I giver ris til os, og ikke rundt omkring i byen. Ros må meget gerne spredes vidt og bredt.

Tøj / Garderobe:

I kan forvente af os:

 • At vi gør vores bedste for at holde styr på barnets ting.
 • At vi sørger for at barnet ikke fryser, får tørt tøj på, har passende fodtøj på.
 • At vi ikke løber rundt for at lede efter sutsko.

Det er ikke sjovt, ikke at kunne komme ud at lege i regnvejr, fordi man ikke har gummistøvler med, eller som dreng, at skulle have lyserøde pigebukser på, fordi det var de eneste, der var i børnehaven. Derfor

Vi forventer af jer:

 • At barnet har tøj / fodtøj med i passende størrelse og efter årstiden
 • At I giver barnet skiftetøj med.
 • At I rydder op i garderoben hver dag og sætter fodtøjet op på bænken.
 • At I skriver navn i tøj og fodtøj, så vi har en chance for at vide hvis, der er hvis.

Madpakke:

I kan forvente af os:

 • At vi bestræber os på, at jeres barn får mad i løbet af dagen
 • At vi sørger for morgenmad, hvis barnet ikke har fået det
 • At vi sørger for et godt eftermiddagsmåltid

Vi forventer af jer:

 • At barnet har en rigelig, sund madpakke med
 • At der er navn på madkassen og evt drikkedunk

Ferie:

I kan forvente af os:

 • At vi bestræber os på altid at planlægge ferie, så hele husets personale ikke er væk på en gang.
 • At antallet af personale på arbejde i ferien afhænger af antallet af tilmeldte børn.

Børn har, ligesom voksne brug for ferie, og for at være sammen med jer i en længere periode. Derfor:

Vi forventer af jer:

 • At barnet holder mindst 4 ugers ferie om året.
 • At I så tidligt som muligt giver os besked om barnets ferie.
 • At I ikke kommer med barnet, i den periode I har meldt ferie med mindre, der er tvingende grunde til det.

Sygdom:

I kan forvente af os:

 • At vi ringer til jer, hvis jeres barn har det dårligt
 • At vi giver besked, hvis der er smitsomme sygdomme i omløb.
 • At vi vil gøre vores bedste for at begrænse smitterisikoen i institutionen.
 • At vi lufter ud flere gange hver dag, for at mindske den generelle smitterisiko.

Børn har brug for deres forældre, når de er syge. Og sygdom handler ikke kun om feber, men også om en almen dårlig tilstand. Derfor:

Vi forventer af jer:

 • At I ikke afleverer et sygt barn i institutionen.
 • At I henter jeres barn, så hurtigt som muligt, når vi har ringet.
 • At barnet skal være rask og skal kunne deltage i aktiviteter ude og inde, før det kommer i institutionen igen.
 • Husk: at jeres barn smitter, hvis det ikke er rask, og det betyder fravær for andre.
 • Stensikker garanti for at vi ringer i løbet af dagen, får du, hvis du siger til os – i barnets påhør: Bare ring, hvis det bliver værre!!!. Så får dit barn det helt sikkert dårligt i løbet af dagen.

Den største forventning er dog samarbejde og tillid!

Vi ved, at I vil gøre det bedste, I kan for jeres højtelskede barn.

Vores mål er det samme, ud fra vores forudsætninger.

Med dette in mente, er der basis for et tæt samarbejde, for at skabe de bedste betingelser for jeres barn