Personale

Vi er pt 6 ansatte:

Stine Bjerre, leder

Anita Rud Hansen, souschef

Helle Geisler Benzin, pædagog

Frederik Øblom Poulsen, pædagog

Jytte Johansen, medhjælper

Tina Raabjerg, medhjælper

Susanne Albrechtsen, frivillig pædagog

Desuden har vi meget ofte skiftende praktikanter i huset