Personale

Vi er 7 ansatte:

Anita Hansen, leder – 32 timer

Helle Geisler Benzin, souschef – 30 timer

Stine Læssøe, pædagog – 30 timer

Frederik Øblom Poulsen, pædagog – 30 timer

Jytte Johansen, pædagogmedhjælper – 30 timer

Tina Raabjerg, pædagogmedhjælper – 30 timer

Magnus Valbirk, praktisk medhjælper – 10 timer

Frivillige:

Susanne Albrechtsen, pædagog – 4-8 timer om ugen

Finn Petersen, musikpædagog –  2 timer om ugen