Personale

Vi er 6 ansatte:

Anita Hansen, leder

Helle Geisler Benzin, souschef

Stine Læssøe, pædagog

Frederik Øblom Poulsen, pædagog

Jytte Johansen, pædagogmedhjælper

Tina Raabjerg, pædagogmedhjælper

Susanne Albrechtsen, frivillig pædagog